Обучение „Педагогика на травмата“


На 30 и 31 август 2017 г. в сградата на Центъра за обществена подкрепа „Промяна“ се проведе обучение на тема: „Педагогика на травмата“. Обучението е насочено към всички специалисти, работещи с деца. В него участваха представители на социални центрове, намиращи се на територията на община Костинброд, като: Център за обществена подкрепа „Промяна“, Дневен център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция. Водещ на обучението беше г-н Херман Радлер, Австрия – психотерапевт с дългогодишен опит в работа с деца и младежи, преживели травмиращи събития.
повече информация

Лятна ваканционна програма

ЦЕНТЪР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
гр.Костинброд, обл.Софийска, ул.Ломско шосе № 73 /ханчето/, тел./факс: 0721  666 63,0875 115 737, 0889 500 015,  e-mail: cop_kostinbrod@abv.bg

ПРЕДЛАГА:

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА – ВКЛЮЧВА ВАКАНЦИОННИ ФОРМИ И ИНИЦИАТИВИ, КОИТО СА БЕЗПЛАТНИ.

ИНФОРМАЦИЯТЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РОДИТЕЛИ, ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД. повече информация

Първи юни – Международен ден на детето

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, гр. Костинброд отпразнува:

  • Първи юни – Международен ден на детето
  • Първи юни – Първият рожден ден на Центъра за обществена подкрепа, гр. Костинброд

На първи юни 2014 г. изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане, гр. София издава Заповед № РД01-648 от 19.05.2014 г. с която разрешава откриването на Център за обществена подкрепа, гр. Костинброд, Софийска област, ул. Ломско шосе № 73 с капацитет 30 места. повече информация