Директор: Анастасия Попова – телефон: 0889 500 015

Психолог: Елена Стойкова – телефон: 0882 254 720

Педагог: Валери Миронов – телефон: 0884 655 054

Социални работници: Борислава Гогова  – телефон: 0882 264 979

Шофьор – домакин: Емил Венков

Кабинет за индивидуална работа и работа с психолог

Детски  кът