Врид Директор: Валери Миронов- тел:0884655054
Психолог: Людмила Димитрова- тел: 0885124608
Педагог: Бойка Митова- тел: 0884654697
Социален работник: Анеглина Христова- тел: 0882264979
Специалист в социална услуга: Галя Райкова – тел: 0882264720
Шофьор-домакин: Емил Венков
Логопед: Десислава Радкова
Танцово-двигателен терапевт: Емилия Михайлова