Директор: Валери Миронов- тел:0884655054
Педагог: Ангелина Христова- тел: 0882264979
Социален работник:- Христина Борисова- тел: 0884654697
Психолог: Людмила Димитрова- тел: 0885124608
Специалист в социална услуга: Галя Райкова – тел: 0882264720
Шофьор-домакин: Емил Венков
Логопед: Десислава Радкова
Танцово-двигателен терапевт: Емилия Михайлова